Diles que no maten

Diles que no maten. Por Fernando García de Cortázar. Catedrático de Historia Contemporánea (ABC, 18/06/03).