El ‘jubileo’ del 19-J

El ‘jubileo’ del 19-J. Victoria Prego, periodista (EL MUNDO, 22/05/05).